Näillä sivuilla puhutaan elokuvatuotannosta sekä siitä, kuinka puhuttelevia ammattimaisesti valmistetut elokuvat voivat olla. Elokuvia voidaan pitää jopa taiteenmuotona. Se on ainakin varmaa, että puhutteleva elokuva on omiaan herättelemään mitä moninaisimpia ajatuksia katsojissaan. Elokuva saattaa olla tunnelmaltaan romanttinen, jännittävä tai pelottava. Se saattaa herättää katsojan ajattelemaan ajankohtaisia, yhteiskunnallisia asioita tai se saattaa olla puhtaasti viihdyttävä. Myös ihmisten viihdyttäminen on tärkeä tehtävä, jota ei tule aliarvioida, koska nykyisin valitettavan moni kärsii stressistä, jota kiireinen yhteiskunta helposti aiheuttaa. On toisinaan ihan hyvä saada jotakin muuta ajateltavaa ja hyvä elokuva voi tarjota juuri tällaisen pakotien arjesta. Miten sitten elokuvia tuotetaan? Jos haluat tietää tästä lisää, jatka sivujemme lukemista. Me kooviis.fi kuten netti kasino liittyviä elokuvia. Kuten kasinolla tai Hangover. Jopa elokuvia, jotka ovat osa online-kasino on mielenkiintoinen.

Millaista työtä elokuvatuottaja tekee?

Aivan ensimmäiseksi voidaan sanoa, että elokuvatuotanto on erityisen monipuolinen ala. Se on alana myös erityisen mielenkiintoisen ja tarjoaa alan toimijoille runsaasti erilaisia kokemuksia. Toisaalta ala voi olla myös kovin stressaava. Ei ole välttämättä kovin helppo tehtävä tuottaa elokuvia, jotka samaan aikaan sekä puhuttelevat katsojia, että pysyvät niille määritellyissä budjeteissa ja aikatauluissa. Voidaankin sanoa, että elokuvantuottajan tulee osata pitää yhtaikaa montaa palloa ilmassa siten, etteivät nämä pallot putoile maahan ja lähde vierimään ympäriinsä. Alalla vallitsee kova kilpailu, mutta suuri osa menestyneistä elokuvantuottajista todennäköisesti nauttii kiireisistä aikatauluista ja monelta puolelta sinkoilevista vaatimuksista.

Elokuvantuottaja on yleensä se, joka kantaa päävastuun elokuvan tuottamiseen liittyvistä asioista. Tämä onkin monen elokuvista kiinnostuneen nuoren unelma-ammatti. Työnkuva saattaa kuitenkin vaihdella erittäinkin paljon riippuen siitä millaista elokuvaa ollaan tekemässä. Toimenkuvalle on kuitenkin tyypillistä laaja-alaisuus sekä päätäntävalta, joka koskee elokuvatuotannon sisältöä sekä operatiiviseen toimintaan liittyviä kysymyksiä.
Tuottaja on vastuussa elokuvan aloittamisesta ja lopettamisesta. Hänellä on siis valta päättää siitä, lähdetäänkö jotakin elokuvaa ylipäätään toteuttamaan. Tuottaja joutuu vastaamaan elokuvasta useille tahoille. Hän joutuu siis huolehtimaan siitä, että sekä rahoittajat, katsojat, että yhteistuottajat ovat tuotannon lopputulokseen tyytyväisiä. Tämä ei välttämättä olekaan aivan yksinkertaista, koska kovin erilaisilla toimijoilla voi olla kovin erilaisia intressejä elokuvan suhteen. Tuottaja omaa elokuvan oikeudet monelta osin mutta samalla hän omaa myös suuren vastuun elokuvan onnistumisesta.

Elokuvatuotannon ensimmäiset askeleet

Mistä sitten elokuvatuotanto lähtee liikkeelle? Ensinnäkin tarvitaan riittävän hyvä idea, jonka pohjalle elokuva voidaan rakentaa. Tämän idean tuottaja voi saada monenlaisilta tahoilta. Käsikirjoittajat, työryhmät ja ohjaajat saattavat tarjota ideoitaan tuottajille. Tuottaja voi saada idean myös vaikkapa sanomalehdestä. Kaikki saamiaan ideoita tuottaja ei kuitenkaan välttämättä lähde toteuttamaan. Tuottaja arvioi aina tapauskohtaisesti, kannattaako hänen mielestään jotakin tiettyä ideaa lähteä toteuttamaan elokuvaksi asti vai ei ja monet ideat tyrmätään jo alkuvaiheessa.

Jos tuottaja näkee saamassaan ideassa potentiaalia, on aika tehdä elokuvan käsikirjoitus. Myös tähän vaiheeseen osallistuu monia erilaisia tahoja, kuten käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja. Jokainen taho tarkastelee käsikirjoitusta hieman erilaisista näkemyksistä käsin, mikä auttaa tekemään käsikirjoituksesta toimivan ja kiinnostavan kokonaisuuden. Käsikirjoituksen valmistaminen vaatii useita työvaiheita. Elokuvan tuottajan tehtävänä on olla käsikirjoitusprosessissa mukana sen jokaisessa työvaiheessa, mutta hänen roolinsa saattavat vaihdella tässä tehtävässä. Tässä suhteessa esiintyy selkeitä tuottajakohtaisia eroja ja rooli vaihteleekin erittäin aktiivisesta roolista hieman passiivisempaan rooliin. Osa tuottajista osallistuu jopa varsinaiseen käsikirjoittamiseen. Yhteistyö on kaiken a ja o pyrittäessä luomaan käsikirjoitusta ja tämän käsikirjoituksen ohjaamaa elokuvaa. Luottamuksen merkitys korostuu.

Elokuvatuottajan on tärkeää osata delegoida tehtäviä. Hän ei voi hoitaa kaikkea itse, mutta hänen on tärkeää pyrkiä luomaan tuotantotiimille koko tiimiä koskeva yhteinen ja yhtenäinen tavoite, jota kohti kaikki tiimin jäsenet ponnistelevat yhteisvoimin. Seuraavalla sivullamme kerrotaan lisää filmintuotannon erilaisista vaiheista, joten jatka lukemista, jos prosessi kiinnostaa sinua.