Käsikirjoittamisen ja ennakkosuunnitteluvaiheen jälkeen on aika siirtyä elokuvan varsinaiseen kuvaamiseen. Tässäkin vaiheessa tuottajan rooli on merkittävä. Tuottajan moninaiset tehtävät eivät lopu tässäkään vaiheessa, vaan hän jatkaa tuotannon joka-paikan-höylänä. Toisaalta hänellä on yleensä apunaan tässä vaiheessa myöskin tuotantopäällikkö, jonka tehtävänä on valvoa sekä johtaa elokuvan kuvauksia. Tuottajan on kuitenkin tärkeää keskittyä markkinoimaan elokuvaa kuvausten alettua. Hän saattaa joissakin tapauksissa myös tehdä juuri tässä vaiheessa levityssopimuksen, joka saattaa olla laaja ja kansainvälinen.

Tässä työvaiheessa tuottajan tehtävistä tiedottaminen on korostuneessa asemassa. Hänen tulee siis tehdä yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa. Tuottajan tehtävänä on myös saada media paikan päälle seuraamaan elokuvan kuvauksia. On tärkeää, että medialle tarjotaan mahdollisuuksia käydä kuvauspaikoilla, jotta ne voivat viedä elokuvan sanomaa eteenpäin ja herättää omalta osaltaan yleisön kiinnostusta elokuvaa kohtaan. Millaisin keinoin tuottaja sitten voi saada median kiinnostumaan elokuvasta? Ensinnäkin hänen tulee tehdä kaikkensa, jotta media voi vierailla kuvauspaikoilla. Toiseksi hänen tulee laatia mediaa varten asianmukaisia tiedotteita sekä tuottaa median käyttöön asianmukaisia ja monipuolisia materiaaleja elokuvaa koskien.

Filmin jälkituotantovaihe on tärkeä vaihe markkinoinnin kannalta

Lopulta filmintuotannossa siirrytään jälkituotantovaiheeseen. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää markkinoida elokuvaa! Joissakin tapauksissa tuottaja on kenties onnistunut tekemään sponsorisopimuksia elokuvaa koskien. Nämä sopimukset saattavat sisältää mainostamisvelvoitteen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyökumppaneiden tulee saada sovitun kaltaista näkyvyyttä elokuvan yhteydessä.

Markkinoinnin lisäksi on tärkeää, että tuottaja valvoo jälkitöitä. On tärkeää, että elokuva kehittyy kokonaisvaltaisella tavalla siihen suuntaan, johon sen on toivottu alun perin kehittyvän. Tuottajan työskentelypaikkoja ovat tässä vaiheessa esimerkiksi äänistudio sekä leikkaamo.

Elokuvan tuottaminen on pitkä prosessi

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, ettei elokuva synny tuosta noin vain, vaan elokuvan tuottaminen on pitkäaikainen prosessi. Tuottaja työskentelee yhden elokuvan tuottamisen parissa hyvin tyypillisesti vuosien ajan. Tästä syystä monelle tuottajalle heidän tuottamansa elokuvat ovat melkein kuin omia lapsia tai ainakin niihin on helposti ehtinyt muodostua aivan erityinen suhde.

Tuottajalle on upea elämys nähdä tuottamansa elokuva valkokankaalla. Tämä elämys on tuottajan kohdalla varmastikin hieman erilainen kuin näyttelijän kohdalla, joskin heillekin oman roolisuorituksensa näkeminen valkokankaalla on varmasti aivan erityinen kokemus. Luultavasti kuitenkin näyttelijä ja tuottaja katsovat valmista elokuvaa hieman erilaisesta näkökulmasta käsin. Siinä missä näyttelijää saattaa kiinnostaa kaikista eniten omien roolisuoritustensa onnistuminen, kiinnostaa tuottajaa todennäköisesti kokonaisuuden onnistuminen. Elokuvan kokonaisuus muodostuu monista pienistä osa-alueista, joista kaikkien tulee toimia saumattomasti yhteen, jotta kokonaisuudesta tulee mahdollisimman toimiva ja eheä kokonaisuus.

Suomen tie kohti elokuvamaailman huippumaita

Myös kotimaassamme elokuvien tuottaminen on ottanut aimo harppauksia. Täällä elokuvia on tehty jo 1900-luvun alkupuolelta alkaen, vaikkakin ensimmäiset kotimaiset elokuvat olivat joko lyhytkestoisia dokumentteja tai näytelmäelokuvia. Mykkäelokuvat olivat tyypillisiä ennen äänielokuvien aikaa. Tuolloin musiikilla pyrittiin tuomaan elokuvaan tunnelmaa lisääviä komponentteja.
Monien vaiheidensa jälkeen voidaan sanoa, että suomalaisen elokuvatuotannon piirissä näkyi vakiintumisen merkkejä vasta 1920-luvulla. Toisaalta on ollut upeaa huomata, että kotimaiset elokuvamme ovat saaneet kansainvälistä huomiota jo tuolloin. Esimerkiksi Nummisuutarit ja Koskenlaskijan morsian niittivät mainetta maamme elokuvatuotannolle jo 1920-luvulla.

Nykyisistä elokuvaohjaajistamme erityisesti Aki Kaurismäki on nostanut suomalaisen elokuvatuotannon esiin maailmalla. Kaurismäen jalanjäljissä nuorten, lupaavien suomalaisten elokuvatuottajien on hyvä lähteä kohti maailman valloitusta. Suomalaisella elokuvalla ei ole mitään hävettävää, vaan suomalainen tapa tehdä elokuvia on saanut jopa kansainvälistä tunnustusta. On aika kiehtovaa, että usein maalaismaisemiin sijoittuvista ja suomalaisesta maalaiselämästä kertovista elokuvista on tultu niin aimoharppauksin kohti nykyaikaisia suomalaisia elokuvia, jotka viehättävät jopa kansainvälistä yleisöä.