Edellisellä sivullamme jo sivuttiinkin sitä, miten filmintuotantoprosessi lähtee liikkeelle. Ensinnäkin tarvitaan tietysti riittävän hyvä idea, jonka pohjalle elokuva voidaan rakentaa. Ideoita mahtuu maailmaan ja elokuvaa koskevan idean tuottaja voikin saada monenlaisilta tahoilta – käsikirjoittajat, työryhmät ja ohjaajat saattavat tarjota ideoitaan tuottajille. Toisaalta tuottaja voi saada idean myös vaikkapa sanomalehdestä.

Vaikka tuottaja saattaakin saada runsaasti ideoita elokuvien suunnittelua silmällä pitäen, niin kaikkia saamiaan ideoita tuottaja ei kuitenkaan välttämättä lähde toteuttamaan. Tähän voi olla monia syitä. Osa ideoista ei välttämättä olisi taloudellisesti kannattavia toteuttaa ja osa kenties saattaisi kiinnostaa vain marginaalista osaa yleisöstä. Tuottajan tuleekin arvioida aina tapauskohtaisesti, kannattaako hänen mielestään jotakin tiettyä ideaa lähteä toteuttamaan elokuvaksi asti vai ei ja monet ideat saatetaan tyrmätä jo alkuvaiheessa. Tuottajan tulee pystyä arvioimaan idean potentiaalia monesta eri näkökulmasta käsin. Onko ideassa potentiaalia taloudellisesti kannattavan elokuvan luomista silmällä pitäen? Kiinnostaisiko idea riittävän suurta yleisöä? Vaikka saattaakin kuulostaa hieman kliseiseltä sanoa, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty, niin filmintuotannossa näin voidaan kuitenkin perustellusti sanoa. Suunnitteluvaiheet ovat tärkeitä, jotta filmistä saadaan luotua menestystarina. Huono suunnittelu voi pilata elokuvan menestysmahdollisuudet jo sen alkuvaiheissa.

Ideasta käsikirjoitukseksi

Joissakin ideoissa tuottaja kuitenkin näkee riittävästi potentiaalia elokuvan luomista varten. Jos tuottaja on saanut idean, jossa hän näkee potentiaalia, on aika tehdä elokuvan käsikirjoitus. Vaikka idea olisi hyväkin, on siitä silti vielä pitkä matka valmiiseen käsikirjoitukseen ja käsikirjoitusvaihe sisältääkin useita erilaisia vaiheita.
Tähän vaiheeseen osallistuu monia erilaisia tahoja. Tyypillisiä tahoja ovat käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja. On tärkeää, että jokainen mukana oleva taho tarkastelee käsikirjoitusta hieman erilaisista näkemyksistä käsin. Tämä auttaa tekemään käsikirjoituksesta toimivan ja kiinnostavan kokonaisuuden.

Kuten edellä jo todettiinkin, niin käsikirjoituksen valmistaminen vaatii useita erilaisia työvaiheita. Millainen rooli tuottajalla sitten on näissä vaiheissa? Onko hän vain passiivinen sivustaseuraaja ja vastuunkantaja vai voiko hänellä olla aktiivinen rooli myös tässä vaiheessa? Ensinnäkin elokuvan tuottajan tehtävänä on olla käsikirjoitusprosessissa mukana sen jokaisessa työvaiheessa. Toisaalta hänen roolinsa saattavat kuitenkin vaihdella tässä tehtävässä. Tuottajan ottamassa roolissa esiintyy selkeitä tuottajakohtaisia eroja – rooli vaihtelee erittäin aktiivisesta roolista hieman passiivisempaan rooliin. Osa tuottajista haluaa osallistua jopa varsinaiseen käsikirjoittamiseen.

Käsikirjoitusvaiheesta voidaan sanoa, että yhteistyö on kaiken a ja o. Hyvin toimivan yhteistyön merkitys korostuu pyrittäessä luomaan käsikirjoitusta ja tämän käsikirjoituksen pohjalta toimivaa elokuvaa. Luottamus on yhteistyön ohella kaiken a ja o tässä elokuvatuotannon vaiheessa eikä luottamuksen merkitystä voida liikaa korostaa.
Elokuvatuottajan toiminnassa korostuu myöskin taito jakaa tehtäviä työryhmän jäsenille – on tärkeää, että tuottaja osaa delegoida tehtäviä tehokkaalla tavalla. Tuottaja ei voi hoitaa kaikkea elokuvantuotantoprosessiin liittyvää itse, ei vaikka hän olisi miten ammattitaitoinen supermies tai -nainen tahansa. Hänen kenties yksi tärkeimmistä tehtävistään onkin pyrkiä luomaan tuotantotiimille koko tiimiä koskeva yhteinen ja yhtenäinen tavoite, jota kohti kaikki tiimin jäsenet pyrkivät ponnistelemaan yhteisvoimin. On tärkeää, että jokainen tiimin jäsen tietää, millaista lopputulosta he tavoittelevat. Ilman tätä tavoitetta tiimi toimii kuin laiva, joka navigoi avomerellä ilman kompassia ja ilman asianmukaista merikarttaa tai kuin soutuvene, jota ohjataan toisella airolla toiseen suuntaan ja toisella airolla vastakkaiseen suuntaan. Tällaisen veneen eteneminen ei ole kovin tehokasta.

Resurssien hyödyntäminen

Eräs tärkeä tuottajan tehtävä liittyy resursseihin. On nimittäin tärkeää, että hän kykenee luomaan sellaisia resursseja, joita tarvitaan tuotannon aikana. Tähän tehtävään liittyy budjetointia, rekrytointia sekä rahoituksen hankintaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi tämä tehtävä vaatii neuvottelua sekä erilaisten sopimusten laatimista. Elokuvan ennakkosuunnitteluvaiheessa tuottajan työssä korostuu prosessin valvonta sekä saatavilla olevien resurssien käyttämisen suunnittelu.